Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

Dit item is verlopen op 05-06-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor:   realiseren grondkering voor herinrichten tuin
Locatie: St. Nicolaasbergweg 4, 6369 XR Simpelveld
Datum ontvangst: 15 mei 2019
Dossiernummer: 114849
Voor: verbreden inrit
Locatie: Sougnezstraat 13, 6369 EH Simpelveld
Datum ontvangst: 19 mei 2019
Dossiernummer: 114865

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.