Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

Dit item is verlopen op 06-06-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor: verbouwen huidig pand tot woonhuis en Bed&Breakfast
Locatie: Broek 17, 6351 AB Bocholtz
Datum ontvangst: 14 mei 2018
Dossiernummer: 97785

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.