Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

Dit item is verlopen op 06-06-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: kappen wilde kers
Locatie: Rouwkoulerweg 1, 6351 HH Bocholtz
Datum ontvangst: 30 april 2018
Dossiernummer: 97668
Voor: plaatsen raamwerk bij 3 leibomen
Locatie: Pannisserweide 13, 6369 GW Simpelveld
Datum ontvangst: 7 mei 2018
Dossiernummer: 97758
Voor: aanbrengen afdeklaag voormalige stortlocatie Gillissenstraat
Locatie: Huls ongenummerd  Simpelveld
Datum ontvangst: 1 mei 2018
Dossiernummer: 97759
Voor: het legaliseren van een erfafscheiding
Locatie: Jacobusstraat 26, 6351 LC Bocholtz
Datum ontvangst: 23 mei 2018
Dossiernummer: 97916

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.