Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

Dit item is verlopen op 08-06-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor het kappen van een lindeboom
Locatie Hoogenbergvoetpad ongen. Simpelveld
Verzenddatum 23 mei 2016
Dossiernummer 62284

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.