Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

Dit item is verlopen op 05-06-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


• Voor  : tijdelijk plaatsen van een woonunit
  Locatie  : Grachtstraat 17 te 6369 AL Simpelveld
  Datum ontvangst : 8 mei 2014
  Dossiernummer : 32096

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.