Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 21

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 21

Dit item is verlopen op 27-05-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                       : Commerciële opslag bij woonhuis
Locatie                   : Diddenstraat 35 6369 CR Simpelveld
Datum ontvangst   : 11 mei 2020
Dossiernummer     : 132859

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.