Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 21

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 21

Dit item is verlopen op 29-05-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

• Voor : Vervangen kozijn voorgevel
  Locatie : Baaksstraat 43, 6369 HG Simpelveld
  Datum ontvangst : 6 mei 2019
  Dossiernummer : 114456

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.