Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 21

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 21

Dit item is verlopen op 30-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: vervangen dak en plaatsen dakkapel
Locatie: Stationstraat 3E, 6369 VG Simpelveld
Datum ontvangst: 10 mei 2018
Dossiernummer: 93224
Voor: kappen Crataegus monogyna
Locatie: Rischerkuijlerweg ongenummerd Simpelveld
Datum ontvangst: 9 mei 2018
Dossiernummer: 97445
Voor: het gedeeltelijk slopen en herbouwen van een schuur
Locatie: Waalbroek 19, 6369 TE Simpelveld
Datum ontvangst: 30 april 2018
Dossiernummer: 97614
Voor: legaliseren dakkapel
Locatie: Prickart 63, 6351 AE Bocholtz
Datum ontvangst:  25 april 2018
Dossiernummer: 87704

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.