Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 20

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 20

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : plaatsen raamwerk leilinden en monument voormalige kerk
  Locatie : Huls ongen. Simpelveld
  Datum ontvangst : 25 april 2019
  Dossiernummer : 114086

• Voor : Vervangen dak ligboxenstal
  Locatie : Bosschenhuizen 3, 6369 BK Simpelveld
  Datum ontvangst : 25 april 2019
   Dossiernummer : 114144

• Voor : legalisatie uitbreiding erfverharding achterzijde
  Locatie : Baneheide 33, 6353 AK Baneheide
  Datum ontvangst : 29 april 2019
  Dossiernummer : 114203

• Voor : Realiseren luifel voordeur
  Locatie : Molsberg 18, 6369 GN Simpelveld
  Datum ontvangst : 30 april 2019
  Dossiernummer : 114339

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.