Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 20

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 20

Dit item is verlopen op 24-05-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•    Voor        : Nieuwbouw brandweerkazerne
     Locatie        : Dr. Ottenstraat ongen. te Simpelveld
     Datum ontvangst    : 5 mei 2017
     Dossiernummer    : 80436

•    Voor        : vernieuwen constructie dak en gevels stal
     Locatie        : Molsberg 79 te 6369 GM Simpelveld
     Datum ontvangst    : 4 mei 2017
     Dossiernummer    : 80461


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045