Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 20

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 20

Dit item is verlopen op 26-05-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor kappen twee paardenkastanjes
Locatie Meester Jongenstraat 1 t/m 52 achterzijde Simpelveld
Verzenddatum 3 mei 2016
Dossiernummer 61326
Voor het kappen van een walnotenboom
Locatie Aretsbosweg 6, 6351 JN Bocholtz
Verzenddatum 3 mei 2016
Dossiernummer 63650

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.