Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -20

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -20

Dit item is verlopen op 21-05-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

     Voor                       : het plaatsen van een pinbox
     Locatie                   : Parklaan 1, 6369 AX Simpelveld
     Datum ontvangst   : 23 april 2015
     Dossiernummer     : 45987

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045