Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 1

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 1

Dit item is verlopen op 10-01-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : het kappen van 2 eiken
 Locatie : Nijswillerweg ongen. Bocholtz
 Datum ontvangst : 10-12-2018
 Dossiernummer : 107897

• Voor : vervangen houten kruis door metalen kruis
  Locatie : Oranjeplein (absouteplaats kerkhof)
  Datum ontvangst : 18-12-2018
  Dossiernummer : 108226

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.