Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 19

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 19

Dit item is verlopen op 15-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: brandveilig gebruik
Locatie: Nijswillerweg 5, 6351 JS Bocholtz
Datum ontvangst:  23 april 2018
Dossiernummer: 96951
Voor: realiseren van een overkapping aan de zijkant van de woning
Locatie: Wijnstraat 12a, 6369 GJ Simpelveld
Datum ontvangst: 25 april 2018
Dossiernummer: 97064

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.