Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -19

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -19

Dit item is verlopen op 14-05-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•    Voor        : kappen tien berken
     Locatie        : Stampstraat 50 6369 BE Simpelveld
     Datum ontvangst    : 23-04-2015
     Dossiernummer    : 47114

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.


Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

•    Voor         : plaatsen sleufsilo’s
•    Locatie         : Langheggerweg 1 6351 AA Bocholtz
     verzenddatum     : 30-04-2015
     Dossiernummer    : 43973

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.