Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 18

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 18

Dit item is verlopen op 06-05-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                       : Renoveren woning

Locatie                   : Gillissenstraat 10, 6369 ER Simpelveld

Datum ontvangst   : 16 april 2020

Dossiernummer     : 131464

Voor                       : Wijzigen bestemming

Locatie                   : Molsberg 54a t/m 54e 6369 GP Simpelveld

Datum ontvangst   : 20 april 2020

Dossiernummer     : 131825

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.