Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 18

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 18

Dit item is verlopen op 08-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: legalisatie erfafscheiding
Locatie: Steenberg 5, 6351 AP Bocholtz
Datum ontvangst:   18 april 2018
Dossiernummer: 96436

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.