Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 18

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 18

Dit item is verlopen op 04-06-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

     Voor                         : realisatie praktijk aan huis
     Locatie                     : Grachtstraat 17, 6369 AL Simpelveld
     Datum ontvangst   : 20-04-2015
     Dossiernummer     : 43449

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.