Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 17

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 17

Dit item is verlopen op 29-04-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                       : Ophogen grond boven bestaande gasleiding

Locatie                   : Waalbroekerweg ongenummerd (sectie M nrs. 173, 175 en 183) te Simpelveld

Datum ontvangst   : 14 april 2020

Dossiernummer     : 131332

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.