Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 17

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 17

Dit item is verlopen op 02-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•    Voor        : het vervangen van dakkapellen
     Locatie        : Steenberg 61, 6351 AR Bocholtz
     Datum ontvangst    : 9 april 2018
     Dossiernummer    : 96016

•    Voor        : verbouwen bedrijfspand
     Locatie        : Dr. Ottenstraat 7, 6369 VP Simpelveld
     Datum ontvangst    : 10 april 2018
     Dossiernummer    : 96030

•    Voor        : kappen 9 bolaccacia’s en 3 carpinus betulus 
     Locatie        : Pastoriestraat ongenummerd te Simpelveld
     Datum ontvangst    : 12 april 2018
                                                      Dossiernummer    : 96091

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.