Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 16

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 16

Dit item is verlopen op 22-04-2020.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor                       : verhogen dak en oprichten van een dakkapel

Locatie                   : De Slag 5, 6351 GW Bocholtz

Datum ontvangst   : 1 april 2020

Dossiernummer     : 130703

Voor                       : verhogen dak en oprichten van een dakkapel

Locatie                   : De Slag 7, 6351 GW Bocholtz

Datum ontvangst   : 1 april 2020

Dossiernummer     : 130711

Voor                       : Aanpassen bedrijfsloods

Locatie                   : Schiffelderstraat 46, 6369 TL Simpelveld

Datum ontvangst   : 31 maart 2020

Dossiernummer     : 130720

Voor                       : Plaatsen 2 warmtepompunits en aanpassen luchtbehandelingskast op dak

Locatie                   : Scheelenstraat 100, 6369 VZ Simpelveld

Datum ontvangst   : 1 april 2020

Dossiernummer     : 130733

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.