Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 16

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 16

Dit item is verlopen op 24-04-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Aanbrengen gevelreclame
  Locatie : Sportlaan 1, 6369 VC Simpelveld
  Datum ontvangst : 27-03-2019
  Dossiernummer : 112544

• Voor : Verduurzamen en uitbreiden vakantiewoning
  Locatie : Kruinweg 1 bungalow 81, 6369 TZ Simpelveld
  Datum ontvangst : 28-03-2019
  Dossiernummer : 112548

• Voor : Uitbreiden bankgebouw
  Locatie : Wilhelminastraat 22, 6351 GN Bocholtz
  Datum ontvangst : 29-03-2019
  Dossiernummer : 112605

• Voor : Bouwen paardenstal
  Locatie : Baneheide 37, 6353 AK Baneheide
  Datum ontvangst : 01-04-2019
  Dossiernummer : 112649

• Voor : Renovatie dak en vervanging poort
  Locatie : Heiweg 16, 6351 HV Bocholtz
  Datum ontvangst : 03-04-2019
  Dossiernummer : 112724

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.