Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 16

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 16

Dit item is verlopen op 25-04-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het plaatsen van 3 digitale informatiesystemen
Locatie: Nijswillerweg nabij carpoolplaats, Rolduckerweg ter hoogte van de banners en Baneheiderweg nabij de wei van de kruisboogschutterij
Datum ontvangst: 5 april 2018
Dossiernummer: 95784

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.