Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week- 16

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week- 16

Dit item is verlopen op 26-04-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor Bouwen woonhuis                                          
Locatie Vlengendaal 146a, 6351 HG Bocholtz
Verzenddatum 29-03-2017
Dossiernummer 74710

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.

Voor Wijzigen bestemming agrarische kavels                               
Locatie Kievit 10 en 12, 6351 AM Bocholtz
Verzenddatum 28-03-2017
Dossiernummer 71229
Voor Bouwen woonhuis en aanleg inrit                                                            
Locatie Stationstraat tussen 27c en 27e Simpelveld
Verzenddatum 05-04-2017
Dossiernummer 76196
Voor  Bouwen garage                                              
Locatie Groeneweg 40, 6351 JK Bocholtz
Verzenddatum 06-04-2017
Dossiernummer 78948