Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 16

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 16

Dit item is verlopen op 25-05-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor realiseren carport
Locatie Bombaard 20 6351 MB Bocholtz
Datum ontvangst 08-04-2016
Dossiernummer 62678

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.