Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-15

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-15

Dit item is verlopen op 21-04-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor:   Plaatsen 2 dakkapellen voorzijde
Locatie: Molt 12 6369 BJ Simpelveld
Datum ontvangst:   24 maart 2021
Dossiernummer: 149522

Voor : Uitbreiden garage
Locatie: St. Remigiusstraat 15 Simpelveld
Datum ontvangst: 25 maart 2021
Dossiernummer: 149528

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.