Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 15

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 15

Dit item is verlopen op 17-04-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Verbouwen woning
  Locatie : Vlengendaal 87, 6351 HC Bocholtz
  Datum ontvangst : 19 maart 2019
  Dossiernummer : 112362

• Voor : Uitbreiding woonhuis en aanbouw garage
  Locatie : Rolduckerweg 13, 6369 GS Simpelveld
  Datum ontvangst : 21 maart 2019
  Dossiernummer : 112433

• Voor : Plaatsen dakkapel
  Locatie : Vlengendaal 82, 6351 HE Bocholtz
  Datum ontvangst : 22 maart 2019
  Dossiernummer : 112534

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.