Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 15

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 15

Dit item is verlopen op 21-04-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor interne verbouwing en wijziging kleurstelling gevel
Locatie Pleistraat 13 6369 AJ Simpelveld
Datum ontvangst 29-03-2016
Dossiernummer 62260
Voor kappen lindeboom
Locatie Hoogenbergvoetpad ongen. Simpelveld
Datum ontvangst 30-03-2016
Dossiernummer 62248
Voor plaatsen gevelreclame
Locatie Kloosterstraat 16 te 6369 AD Simpelveld
Datum ontvangst 29-03-2016
Dossiernummer 62281
Voor Afwijkend plaatsen hekwerk t.o.v. afgegeven omgevingsvergunning
Locatie Pater Damiaanstraat 1 6369 ST Simpelveld
Datum ontvangst 30-03-2016
Dossirenummer 62365
Voor plaatsen dubbele tuindeur in zijgevel
Locatie Past.Neujeanstraat 1 6351 GK Bocholtz
Datum ontvangst 31-03-2016
Dossiernummer 62410
Voor realiseren dakkapel voorzijde
Locatie Pannisserweide 13 6369 GW Simpelveld
Datum ontvangst 01-04-2016
Dosiiernummer 62424
Voor kappen berk
Locatie Schiffelderstraat 5a 6369 TJ Simpelveld
Datum ontvangst 04-04-2016
Dossiernummer 62447
Voor slopen dak van schuur
Locatie Heiweg 8 6351 HV Bocholtz
Datum ontvangst 04-04-2016
Dossiernummer 62547
Voor realiseren bedrijf aan huis
Locatie Haembuckersstraat 28 6369 CV Simpelveld
Datum ontvangst 05-04-2016
Dossiernummer 62561


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen, telefoon 14 045.