Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 14

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 14

Dit item is verlopen op 12-04-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het realiseren van een woonzorgboerderij
Locatie: Baneheide 24 en 24 a t/m h, 6351 JW Bocholtz
Datum ontvangst: 23 maart 2018
Dossiernummer: 89940

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kunt u ons bellen 045 544 83 83.