Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Dit item is verlopen op 07-04-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Plaatsen airco-unit
Locatie : Gasthof 8 6351 CM Bocholtz
Datum ontvangst : 9 maart 2021
Dossiernummer : 148708

• Voor : Kappen Fraxinus excelsior
Locatie : Vlengendaal 85 6351 HC Bocholtz
Datum ontvangst : 15 maart 2021
Dossiernummer : 148722

• Voor : Wijzigen gebruik
Locatie : Tienbaan 1 6351 AH Bocholtz
Datum ontvangst : 17 maart 2021
Dossiernummer : 148781

• Voor : Plaatsen 2 airco-units
Locatie : Elf Schoorstenen 2 6351 MD Bocholtz
Datum ontvangst : 17 maart 2021
Dossiernummer : 148884

• Voor : Legalisatie tuinpoort en overkapping
Locatie : Pater Damiaanstraat 3 6369 ST Simpelveld
Datum ontvangst : 19 maart 2021
Dossiernummer : 148982

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.