Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Dit item is verlopen op 01-04-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Wijzigen erfafscheiding
  Locatie : St. Remigiusstraat 16, 6369 EM Simpelveld
  Datum ontvangst : 12 maart 2020
  Dossiernummer : 129600

• Voor : Plaatsen kunstwerk aanduiding archeoroute
  Locatie : Lange Graaf ongen. (t/o 5-7) Simpelveld
  Datum ontvangst : 16 maart 2020
  Dossiernummer : 129613

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.