Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Dit item is verlopen op 03-04-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: 

•    Voor        : intern verbouwen van de woning
     Locatie        : Grachtstraat 4, 6369 AL Simpelveld
     Datum ontvangst    : 13-03-2018
     Dossiernummer    : 94540

•    Voor        : Verbouwen zorgcentrum
     Locatie        : Schoolstraat 30, 6351 EJ Bocholtz
     Datum ontvangst    : 19-03-2018
     Dossiernummer    : 93160


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.