Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Dit item is verlopen op 05-04-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor  Kappen 3 beuken
Locatie Rolduckerweg ongen., (Hellingbos) Simpelveld
Datum 13-03-2017
Dossiernummer  77775                                     
Voor  wijzigen entree en uitbreiden stallingsruimte                                                             
Locatie Leliestraat 22, 6351 BN Bocholtz
Datum 10-03-2017
Dossiernummer 75987

Voor  Legalisatie erfafscheiding                                                  
Locatie Op de Weijer 8, 6351 CS Bocholtz
Datum 15-03-2017
Dossiernummer 77996

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: 045 544 83 83.