Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Dit item is verlopen op 06-04-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor Legalisatie splitsing woning
Locatie Heiweg 182 6351 HZ Bocholtz
Datum ontvangst 22-03-2016
Dossiernummer 55126

Voor Aanbrengen gevelreclame
Locatie Kloosterstraat 12 6369 AD Simpelveld
Datum ontvangst 23-03-2016
Dossiernummer 61916

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen, telefoon 14 045.