Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -13

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -13

Dit item is verlopen op 31-03-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : plaatsen tweede dakkapel
  Locatie  : Pannisserweide 15, 6369 GW Simpelveld
  Datum ontvangst : 09-03-2015
  Dossiernummer : 44160

• Voor  : onderkelderen woonhuis
  Locatie  : Paumstraat 54, 6351 BC Bocholtz
  Datum ontvangst : 09-03-2015
  Dossiernummer : 42257

• Voor  : realiseren terras op garage
  Locatie  : Stationstraat 13, 6369 VG Simpelveld
  Datum ontvangst : 09-03-2015
  Dossiernummer : 44152

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt u bellen met de afdeling Dienstverlening, tel. 14 045.