Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

Dit item is verlopen op 31-03-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Aanbrengen isolatieschil woonhuis
Locatie : Rodeput 9 6369 SN Simpelveld
Datum ontvangst : 9 maart 2021
Dossiernummer : 148439

• Voor : Vervangen overkapping
Locatie : Prickart 40 6351 AG Bocholtz
Datum ontvangst : 14 maart 2021
Dossiernummer : 148478

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.