Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

• Voor : Legalisatie wijzigen voorgevel
  Locatie : Stationstraat 8, 6369 VJ Simpelveld
  Datum ontvangst : 25-02-2019
  Dossiernummer : 111208

• Voor : Vernieuwen entree inclusief vliesgevel trappenhuis
  Locatie : Kommerstraat 1 t/m 47 6351 ER Bocholtz
  Datum ontvangst : 07-03-2019
  Dossiernummer : 111345

• Voor : Aanvraag wijzigen gebruik
  Locatie : Aretsweg 1, 6351 JX Bocholtz
  Datum ontvangst : 08-03-2019
  Dossiernummer : 111378

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045 544 83 83.