Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

Dit item is verlopen op 28-03-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


•   Voor        : het realiseren van een inrit 
    Locatie        : Molsberg 20, 6369 GN Simpelveld
    Datum ontvangst    : 7 maart 2018
    Dossiernummer    : 94189

•   Voor        : het realiseren van een inrit 
    Locatie        : Groeneweg 43, 6351 JG Bocholtz
    Datum ontvangst    : 7 maart 2018
    Dossiernummer    : 94203

•   Voor        : het kappen van een walnotenboom 
    Locatie        : Schiffelderstraat 8a, 6369 TK Simpelveld
    Datum ontvangst    : 9 maart 2018
    Dossiernummer    : 94499


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.