Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

Dit item is verlopen op 29-03-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor realiseren in- en uitrit                 
Locatie Broek ongenummerd te Bocholtz naast zendmast
Datum 2 maart 2017
Dossiernummer 77556
Voor verlengen aanvraag tijdelijke brug over Eijserbeek                                                                                    
Locatie Raffelsbergweg 6, 6369 XV Simpelveld
Datum ontvangst 6 maart 2017
Dossiernummer 72805
Voor wijzigen woningtype (RBV 4-2010)                                               
Locatie De Pomerio 7 en 9, 6351 EK Bocholtz
Datum ontvansgt 7 maart 2017
Dossiernummer 77698

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.