Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -12

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -12

Dit item is verlopen op 26-03-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : oprichten carport en terrasoverkapping, vervanging dak
 Locatie  : Bosschenhuizen 2, 6369 BK Simpelveld
 Datum ontvangst : 5 maart 2015
 Dossiernummer : 44331

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.