Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 11

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 11

Dit item is verlopen op 20-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Vervangen bestaande reclame
  Locatie : Wilhelminastraat 17, 6351 GN Bocholtz
  Datum ontvangst : 26-02-2019
  Dossiernummer : 111020

• Voor :Aanpassing loods
  Locatie : Schiffelderstraat 46, 6369 TL Simpelveld
  Datum ontvangst : 26-02-2019
  Dossiernummer : 111180

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.