Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 11

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 11

Dit item is verlopen op 22-03-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor   verbouwen woning/bouwen garage
Locatie Brewerstraat 1, 6369 EN Simpelveld
Datum ontvangst 23 februari 2017
Dossiernummer   76727
Voor  realiseren bedrijf aan huis
Locatie  Zonnebloemstraat 7, 6351 BX Bocholtz
Datum ontvangst   23 februari 2017
Dossiernummer  77412
Voor    vervangen afrastering
Locatie  Waalbroek 1, 6369 TE Simpelveld
Datum ontvangst 23 februari 2017
Dossiernummer   77416
Voor  bouwen twee bedrijfsloodsen
Locatie   Tienbaan 3, 6351 AH Bocholtz
Datum ontvangst 23 februari 2017
Dossiernummer 77478

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.