Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -11

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -11

Dit item is verlopen op 19-03-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : plaatsen twee sleufsilo’s
Locatie  : Langheggerweg 1 6351 AA Bocholtz
Datum ontvangst : 24-02-2015
Dossiernummer : 43973

• Voor  : kappen vijf bomen
 Locatie  : Parklaan ongen. (achter gemeentehuis) Simpelveld
Datum ontvangst : 24-02-2015
Dossiernummer : 44007

• Voor  : kappen twee bolacacia’s
 Locatie  : Vroenhofstraat t/o no. 9 Simpelveld
Datum ontvangst : 24-02-2015
Dossiernummer : 44029

• Voor  : kappen twee heesters
Locatie  : Schilterstraat ongen. Simpelveld
Datum ontvangst : 24-02-2015
Dossiernummer : 44103

• Voor  : kappen twee bomen
Locatie  : Oude Smedestraat ongen. Bocholtz
Datum ontvangst : 26-02-2015
Dossiernummer : 44107

• Voor  : kappen een boom
 Locatie  : Gasthof ongen. Bocholtz
Datum ontvangst : 03-03-2015
Dossiernummer : 44220

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.