Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 10

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 10

Dit item is verlopen op 17-03-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: Bouwen recreatiewoning
Locatie: Kruinweg 1 sectie C nr. 2337 Simpelveld
Datum ontvangst   : 20 februari 2021
Dossiernummer     : 147757

Voor: Verbreden inrit
Locatie: Dr. Schweitzerstraat 6 6369 XL Simpelveld
Datum ontvangst   : 19 februari 2021
Dossiernummer     : 147566

Voor: Wijzigen woning in vakantiewoning
Locatie: Rolduckerweg 45 6369 GS Simpelveld
Datum ontvangst   : 25 februari 2021
Dossiernummer     : 147762

Voor: Aanbrengen buitengevelisolatie
Locatie: De Baan 64 6351 BM Bocholtz
Datum ontvangst   : 1 maart 2021
Dossiernummer     : 147869

Voor : Kappen beuk
Locatie: bij Eyserbeek naast Panneslagerstraat 32 te Simpelveld
Datum ontvangst   : 1 maart 2021
Dossiernummer     : 147882

Voor: Herinrichten tankstation
Locatie: Markt 15a 6369 AH Simpelveld
Datum ontvangst   : 26 februari 2021
Dossiernummer     : 147885

Voor Aanleg inrit en aanbrengen keermuur
Locatie                   : St. Nicolaasstraat 18 6369 XN Simpelveld
Datum ontvangst   : 1 maart 2021
Dossiernummer     : 147894

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.