Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 10

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 10

Dit item is verlopen op 13-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Uitbreiden melkveestal
  Locatie : Koolhoverweg 30, 6351 JD Bocholtz
  Datum ontvangst : 20 februari 2019
  Dossiernummer : 110721

• Voor : Realiseren keermuur
  Locatie : Waalbroek 4, 6369 TE Simpelveld
  Datum ontvangst : 21 februari 2019
  Dossiernummer : 110791

• Voor : Wijzigen uitrit
  Locatie : Sweijersgewanden 7, 6369 HB Simpelveld
  Datum ontvangst : 21 februari 2019
  Dossiernummer : 110828

• Voor : Uitbreiden veldverlichting en vervangen lampen door LED
  Locatie : Neerhagerbos 5, 6351 JJ Bocholtz
  Datum ontvangst : 221 februari 2019
  Dossiernummer : 110866

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.