Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 10

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 10

Dit item is verlopen op 15-03-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•     Voor        : het kappen van een esdoorn
      Locatie    : op het speelveldje gelegen Groeneweg-Verlengde Koolhoverweg-
                  Baneheiderweg
     Datum ontvangst    : 20 februari 2018
     Dossiernummer    : 93575

•    Voor        : het vervangen van daken (renovatie)
     Locatie        : Haembuckerstraat 1 t/m 44 (uitgezonderd nr. 15, 11, 12, 8 en 2)
     Datum ontvangst    : 20 februari 2018
     Dossiernummer    : 88662

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.