ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -08

ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -08

Dit item is verlopen op 26-02-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : kappen drie bomen
  Locatie  : Prickart 39 6351 AE Bocholtz
  Datum ontvangst : 06-02-2015
  Dossiernummer : 43226

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.