Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -06

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -06

Dit item is verlopen op 12-02-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


• Voor  : inpandige verbouwing/plaatsen koelcel
  Locatie  : Markt 13 6369 AH Simpelveld
  Datum ontvangst : 21-01-2015
  Dossiernummer : 42435

• Voor  : het kappen van 4 bomen
  Locatie  : Norbertijnenstraat (speeltuin) te Simpelveld
  Datum ontvangst : 21-01-2015
  Dossiernummer : 42470

• Voor  : aanleg amfibieënpoel
  Locatie  : Wijnstraat 21 6369 GJ  Simpelveld
  Datum ontvangst : 28-01-2015
  Dossiernummer : 42705

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.