Ingediende aanvragen omgevingsvergunning week- 22

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning week- 22

Dit item is verlopen op 14-06-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor  realiseren bedrijf aan huis                                             
Locatie Clara Feystraat 14 6369 CJ Simpelveld
Datum ontvangst 31-05-2017
Dossiernummer 81374

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.