Ingediende aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 2

Ingediende aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 2

Dit item is verlopen op 21-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (verband houdende met het verminderen van het dierenbestand) hebben ontvangen:

Voor het agrarisch bedrijf
Locatie Koolhoverweg 41, 6351 JC Bocholtz
Dossiernummer 56726

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvraag kunt u ons bellen, telefoon 14 045.